Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde 28. juli 2019 således:

Post i bestyrelsen Navn
Formand Jens Carlsen
Næstformand Tina Olsen (udtrådt)
Kasserer Lisbeth Jensen
Sekretær Carsten Vinholt
Bestyrelsesmedlem Marianne Nielsen
Indtrådt suppleant  Poul Lund Jensen
 
 

Ønsker du at sende en mail til hele bestyrelsen så brug denne mail adresse: bestyrelse@gf-smaaland.dk

Suppleanter til bestyrelsen fremgår af referat af seneste generalforsamling.

Webmaster på hjemmesiden er Jan Henrik Tiede.

Lukket for kommentarer.