Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig på et bestyrelsesmøde 26. juli 2020 således:

Post i bestyrelsen Navn
Formand Jens Carlsen
Næstformand Poul Lund Jensen
Kasserer Bente Kann
Sekretær Carsten Vinholt
Bestyrelsesmedlem Marianne Nielsen
Indtrådt suppleant  Åge Petersen
 
 

Ønsker du at sende en mail til hele bestyrelsen så brug denne mail adresse: bestyrelse@gf-smaaland.dk

Suppleanter til bestyrelsen fremgår af referat af seneste generalforsamling.

Webmaster på hjemmesiden er Jan Henrik Tiede.

Lukket for kommentarer.